Tilfeldig Luremelding:

Sitter her helt alene og drikker vin. Har du tid i kveld til å komme innom?

Avsender: Nabo

Send denne luremeldingen - Se flere luremeldinger

  Hovedsiden
  Ny bruker
  Priser
  Send SMS
  Avtalevilkår
  Kontakt oss
Passord?
Luresms.com - Send sms meldinger med falsk og morsom avsender.
Luresms.com - Send sms meldinger med falsk og morsom avsender.
Send lure og flørte SMS
Luresms.com - Send sms meldinger med falsk og morsom avsender.
Luresms.com - Send sms meldinger med falsk og morsom avsender.
 

Avtalevilkår

 

1.

Definisjoner

1.1.

Luresms.com er tjenestetilbyder og er heretter kalt luresms.com.

1.2.

Brukeren er den som bruker tjenesten og er heretter kalt bruker.

 

 

2.

Generelle vilkår

2.1.

Luresms.com tilbyr alle med et norsk mobilnummer medlemskap på luresms.com.

2.2.

Tjenesten brukeren får tilgang til er muligheten til utsending av luremeldinger ved kjøp av kreditter.

2.3.

Hvert mobilnummer kan kun opprette et medlemskap på luresms.com.

2.4.

Ønsker brukeren å endre sitt mobilnummer, må brukeren opprette en helt ny profil med sitt nye mobilnummer.

2.5.

Passordet skal holdes hemmelig, og det er ikke tillatt å dele dette med andre.

2.6.

Dersom brukeren er under 15 år, må brukerens foresatte lese gjennom denne avtalen, og samtykke til at personen kan registrere seg.

2.7.

Brukerens foresatte står som ansvarlige for alle handlinger brukeren foretar seg, frem til brukeren er myndig.

2.8.

Brukeren er alltid selv ansvarlig for at de meldingene som blir sendt fra luresms.com ikke er i strid med norsk lov.

2.9.

Dersom luresms.com velger å endre denne avtalen, skal alle brukere bli varslet om endringer i god tid før endringene trer i kraft.

2.10.

For å avslutte medlemskapet hos luresms.com, sender brukeren en sms med kodeordene: LS STOPP til 2065.

2.11.

For å stoppe alle innholdstjenester på kortnummer 2065, sender brukeren en sms med kodeordet: STOPP til 2065.

 

 

3.

Misbruk av tjenestene

3.1.

Dersom vi oppdager misbruk av tjenesten, vil brukeren bli utestengt fra sidene med umiddelbar virkning, enten midlertidig eller permanent.

3.2.

Hvis misbruket medfører arbeid for luresms.com eller andre i tilknytning til luresms.com, vil vi fakturere brukeren eller brukerens foresatte for dette.

3.3.

Hvis misbruket er meget omfattende, vil vi vurdere en anmeldelse av saken.

3.4.

Når en bruker blir utestengt, vil ikke brukeren kunne registrere seg igjen.

3.5.

Meldinger til fire(4), fem(5) sifrede eller overtakstnummer vil ikke bli levert. Forsøk på utsending til slike nummer vil resultere at brukeren blir utestengt og eventuelle kreditter tilfaller luresms.com.

3.6.

Det er ikke tillatt å bruke merkevarenavn, bedriftsnavn etc. som avsender tekst, så fremt du ikke har tillatelse fra innehaver/eier.

3.7.

Det er ikke tillatt å sende meldinger hvor brukeren utgir seg for å være fra en spesifikk merkevare, bedrift etc, så fremt brukeren ikke har tillatelse fra eier av merkevaren/bedriften.

 

 

4.

Brukerens forpliktelser

4.1.

Brukeren skal til en hver tid ha korrekt e-post og mobilnummer registrert hos oss, slik at vi får sendt brukeren informasjon relatert til tjenesten.

4.2.

Tjenesten skal kun brukes slik den er beskrevet i punkt 8 her i avtalevilkårene.

4.3.

Brukeren skal aldri opptre på vegne av luresms.com, med mindre det er gitt skriftlig tillatelse.

4.4.

Brukeren aksepterer å aldri bruke tjenestene på en måte som kan stride mot norsk lov eller som kan skade andre.

 

 

5.

Luresms.com forpliktelser

5.1.

Luresms.com skal gjøre sitt for å holde systemene oppe og stabile, så langt det er mulig. Det gis ingen garantier for oppetid eller funksjonalitet.

5.2.

Luresms.com skal i de aller fleste tilfeller svare på innkommende e-post, med mindre vi mener det er grunn til å ikke gjøre det. Vi har ingen garantier på hvor raskt e-post skal besvares.

5.3.

Vi kan ikke holdes ansvarlige ved feil som ligger utenfor vår kontroll.

5.4.

Hvis vi velger å legge ned tjenesten, skal vi varsle alle registrerte brukere enten via e-post, eller sms.

 

 

6.

Oppbevaring og bruk av opplysninger

6.1.

Vi vil ikke gi ut, eller selge brukernes personlige opplysninger slik som mobilnummer eller e-post til en tredjepart. Unntak gjelder punkt 8.9 eller dersom det forekommer brudd på punkt 8.5, 8.6 eller 8.7 av denne avtalen. Eller at det forekommer politianmeldelser og politiet ønsker dine opplysninger.

 

 

7.

Utsending av sms & e-post fra luresms.com

7.1.

Vi forbeholder oss retten til å sende ut informasjon som angår tjenesten via sms eller e-post til brukeren.

7.2.

Som medlem av luresms.com, godtar brukeren å motta en infomelding via sms hver måned. Maks pris på denne kan være 30 NOK (Gratis for VIP medlemmer).

 

 

8.

Utsending av luresms fra brukeren

8.1.

Denne tjenesten er en morotjeneste og skal kun brukes til dette formålet.

8.2.

Tjenesten skal ikke brukes til å skade eller uroe andre på noen som helst måte.

8.3.

Herunder gjelder bruk av tjenesten som er i strid med lov av 22/5, 1902 nr 10, Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).

8.4.

Alle meldinger som blir sendt, vil bli lest av vår redaksjon.

8.5.

Dersom vi oppdager at en melding inneholder særdeles truende eller krenkende innhold, forbeholder vi oss retten til å sende ut en advarsel til eventuelle mottaker av meldingen som inneholder brukerens mobilnummer.

8.6.

Dersom vi oppdager at en melding inneholder informasjon som kan virke som et forsøk på svindel, forbeholder vi oss retten til å sende ut en advarsel til eventuelle mottaker av meldingen som inneholder brukerens mobilnummer.

8.7.

Informasjon som sendes via denne tjenesten vil bli logget og kan dermed spores tilbake til brukeren. Denne informasjonen kan bli overlevert til Politiet som bevis, hvis bruken av tjenesten har forbrudt seg mot reglene nevnt i denne avtalen.

8.8.

Brudd på vilkårene vil føre til at brukeren vil miste tilgang til tjenesten og evt. resterende kreditter vil tilfalle luresms.com.

8.9.

Dersom mottakeren av en melding tar kontakt med oss og ønsker å vite hvem som er avsender av en melding han eller hun har mottatt, vil vi utlevere brukerens mobilnummer.

 

 

9.

Logging av sms meldinger

9.1.

Alle sms meldinger som sende fra www.luresms.com blir logget.

   

Se også vår policy for cookies og behandlingsansvar her

 

 
Registrer deg her

...